dr hab. Małgorzata Leśniewska

adiunkt

1. Leśniewska M., Bonato L., Fusco G. (in press). Morphological anomalies in a Polish population of Stigmatogaster subterranea (Shaw 1789): a multi-year survey. Soil Organisms.

2. Leśniewska M., Bonato L., Minelli A. and Fusco G., 2009. Trunk abnormalities in the centipede Stigmatogaster subterranea give insight into late-embryonic segmentation. Arthropod Structure & Development 38, 5: 417-426.

3. Ciechanowski M., Buczyński P., Dominiak P., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J.K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Zieliński S. 2009. Grupy bezkręgowców nie objęte szczegółowymi badaniami. (W:) Herbich J., Ciechanowski M. (red). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 217-236.

4. Leśniewska M., Leśniewski P., Szybiak K. 2008. Effect of urbanization on centipede (Chilopoda) diversity in the Wielkopolska-Kujawy Lowlands of western Poland. Biologia, Section Zoology 63/5: 711-719.

5. Leśniewska M., Leśniewski P. 2008. First record of Henia (Chaetechelyne) vesuviana (NEWPORT, 1845) (Chilopoda: Geophilida) in Poland. Schubartiana, 8: 1-4.

6. Szybiak K., Leśniewska M. 2008. Variability in the sculpture of the shell aperture of Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) (Clausiliidae, Gastropoda) in specimens from natural populations and from laboratory breeding. Journal of Molluscan Studies: 74: 183-189.

7. Błoszyk J., Klimczak J., Leśniewska M. 2006. Phoretic relationships between Uropodina (Acari: Mesostigmata) and centipedes (Chilopoda) as an example of evolutionary adaptation of mites to temporary microhabitats. Eur. J. Entomol. 103: 699-707.

8. Leśniewska M., Koralewska-Batura E., Błoszyk J. 2005. Centipede communities in oak-hornbeam forests of different ages and exploitation in Wielkopolska (Poland). Peckiana 4: 69-79.

9. Błoszyk J., Dylewska M., Gołdyn B., Konwerski S., Koralewska-Batura E., Kupczyk M., Leśniewska M., Napierała A., Ziomek J. 2005. Świat zwierzšt (w:) Gołdyn R., Jackowiak B., Błoszyk J. (red). Walory przyrodnicze doliny Cybiny i ich ochrona. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 44-51.

10. Szybiak K., Leśniewska M., Taborska M. 2005. Terrestrial gastropods of the Carpathian beech forest in the Magura National Park. Folia Malacol. 13 (3): 97-103.

11. Szybiak K., Leśniewska M. 2005. Malacocenoses of five beech forests in Poland. Folia Malacol. 13 (4): 181-188.

12. Leśniewska M. 2004. Lamyctes emarginatus (Newport, 1844) (Chilopoda: Lithobiomorpha) w Wielkopolsce. Bad. Fizj. Pol. Zach. Seria C -Zoologia, 50: 97-103.

13. Leśniewska M. 2004. Bifurcation of one antenna in Stigmatogaster subterraneus (Shaw, 1794) (Chilopoda: Geophilomorpha). Biol. Lett. 41(1): 51-53.

14. Leśniewska M. 2004. Distribution of Cryptops parisi BROLEMANN, 1920 (Chilopoda, Scolopendromorpha) in Poland. Fragm. Faun., 47 (2): 89-95.

15. Leśniewska M., Taborska M. 2003. Centipede community of a beech forest in Magura National Park, Poland. Fragm. Faun., 46: 109-119.

16. Leśniewska M., Taborska M. 2002. Lithobius lucifugus L.KOCH, 1862 (Chilopoda, Lithobiomorpha) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel pareczników. Przegl. zool. XLVI, 1-2: 71-73.

17. Leśniewska M., Szybiak K. 2002 Ślimak winniczek na zajęciach terenowych. Biologia w szkole, WSiP, 2: 90-94.

18. Leśniewska M. 2002. Badania pareczników (Chilopoda) w rezerwacie przyrody "Buki nad jeziorem Lutomskim" (Sierakowski Park Krajobrazowy). Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 8 (10): 73-78.

19. Leśniewska M. 2000. Pareczniki (Chilopoda) Bieszczadów. Monografie Bieszczadzkie 7: 111-121.

20. Leśniewska M. 2000. Centipede (Chilopoda) communities of three beech forests in Poland. In: Wytwer J & Golovatch S. (eds), Progress in Studies on Myriapoda and Onychophora. Warszawa XIV +396 pp. Fragm. faun. 43 (Suppl.): 343-349.

21. Leśniewska M., Leśniewski P., Szybiak K. 2000. Przykłady zastosowań map poznawczych w nauczaniu biologii. Biologia w szkole, WSiP 4: 175-179.

22. Leśniewska M. 1999. Pareczniki (Chilopoda) Doliny Pienińskiego Potoku (Pieniński Park Narodowy). Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra", 3: 67-74.

23. Mossor-Pietraszewska T., Leśniewska M. 1999. Program nauczania biologii w gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999 (Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DKW- 4014-86/99), 30 pp.

24. Kaczmarek J., Leśniewska M. 1998. Pareczniki (Chilopoda) Roztocza. Fragm. faun. 41:1, 1-8

25. Leśniewska M. 1997. Zgrupowanie pareczników (Chilopoda) w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim". Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Seria Zoologia, 23, 83 pp.

26. Koralewska-Batura E., Leśniewska M., Stępczak G., Stępczak K. 1997. Biologia z higienš i ochronš przyrody. Program nauczania w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Zatwierdzony do użytku szkolnego przez MEN (Decyzja nr DKO 4014 - 3/96) WSiP, Warszawa, 46 pp.

27. Stępczak K., Leśniewska M. 1996. Biologia. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. PWSiP, Warszawa, 192 pp.

28. Leśniewska M. 1996. Centipedes of Poznań town (Poland). Geoffroy, J.-J., Mauries, J.-P. & Nguyen Duy - Jacquemin, M. (eds), Acta Myriapodologica. Mém. mus. natn. hist. nat., 169: 221-224. Paris.

29. Leśniewska M., Geoffroy J. J. 1992. Jadwiga Kaczmarek (1923-1991). Bull. Centre Intern. Myriapod., Paris 25: 2.

30. Leśniewska M., Wojciechowski J. 1992. Haplophilus subterraneus (Shaw 1794) (Chilopoda, Geophilomorpha) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel pareczników. Przegl. zool. 37: 133-136.

31. Zych M. 1989. Uwagi o występowaniu Lithobius microps Meinert (Chilopoda Lithobiomorpha). Przegl. zool. 32: 332-335.

.....

.....